Home Fier van hier Supporter mee voor onze Stadskern aan de Stroom!

Supporter mee voor onze Stadskern aan de Stroom!

KoekenHartje, de buurtactiviteiten georganiseerd door Supporters van Stadskern aan de Stroom (vzw in oprichting)

Tijdens de recente Meet&Greet met de redactie formuleerden lezers van Bij de Hand, wijkkrant historisch centrum Antwerpen,  de wens om hun lokale bezorgdheden een plaats te geven. Duurzame en inclusieve oplossingen voor lokale problematieken heeft onze wijkkrant zelf niet bij de hand, maar het zette ons wel aan het denken.

Die gedachten krijgen nu stilaan een concrete invulling in de vorm van een buurtwerking voor hartje stad onder de noemer “Supporters Stadskern Antwerpen”.

Wil jij, als bewoner, handelaar, fan van het stadscentrum ook een steunende rol op je nemen?

Zodat je mee een toekomstvisie van inclusie, veiligheid en duurzaamheid tot stand kan brengen?

Meld je dan aan via koekenhartje@gmail.com zo heb je mee een stem in het debat en blijf je op de hoogte.