Home Cultuur Het Vleeshuis is 520 jaar! Van vleeshal tot Klank van de Stad...

Het Vleeshuis is 520 jaar! Van vleeshal tot Klank van de Stad …

Wil je dit artikel lezen?

Registreer en lees dit artikel gratis.
Bovendien ontvang je Bij de Hand maandelijks in je mailbox!
Bent u reeds eerder geregistreerd via de oude website dan volstaat het om hier uw gegevens te bevestigen. Wanneer u onze cookies aanvaardt zal u niet steeds opnieuw moeten inloggen. Wilt u de artikels lezen via een andere browser of ander device, dan zal u ook daar uw gegevens dienen te bevestigen. Geen zorgen, u zal geen dubbele mails ontvangen en kan zich steeds uitschrijven voor de nieuwsbrief zonder verlies van uw account op de website.

Na een roemrijk verleden als “Slagerpaleis van Antwerpen”* en daarna verval tot opslagplaats werd het Vleeshuis aangekocht door de stad Antwerpen in 1899. Het oude gebouw werd toen door de stadsbouwmeester en architect Alexis van Mechelen grondig aangepakt. Met niet minder dan 105 500 papenstenen, zeg maar Boomse bakstenen, werd de buitenschil hersteld. De gevels en muren dienden met nieuwe ijzeren staven en 202 500 klampen aan elkaar bevestigd.

In 1913 kreeg het gebouw een nieuwe roeping: het werd vanaf dan een bijgebouw van het Museum voor Oudheden, dat in Het Steen is gevestigd met de naam “Museum voor Toegepaste Kunst”. De ‘Vleeshuiscollectie’ was een diverse verzameling van historische, archeologische en militaire voorwerpen. Bij de opening van het MAS verhuisde deze collectie naar het MAS depot. Na 2006 werd het Vleeshuis het ‘Museum Vleeshuis – Klank van de Stad’: aan de hand van een unieke collectie historische muziekinstrumenten en -objecten vertelt het de geschiedenis van 800 jaar muziekleven in Antwerpen en Vlaanderen.

Weldra zijn na honderd jaar opnieuw uitgebreide werken aan het Vleeshuis gepland. De opstart van deze werken wordt voorzien voor 2025. De plannen zijn al bekend. Alle zeven verdiepingen worden toegankelijk voor het publiek. De hoofdinkom wordt verlegd naar de Scheldezijde en wordt verrijkt met een onthaalzone en museumwinkel. De vroegere markthal van de beenhouwers zal als “Stadshal” een uitnodigende ruimte worden voor verbinding met onze wijkbewoners. Hogere verdiepingen bieden onder meer een vernieuwd muziekmuseum, ateliers en workshopruimtes. Nieuwe trappen en lift zorgen voor betere toegankelijkheid. Lees verder onder de foto

Zoveel expo ruimte wordt er gecreëerd in het Vleeshuis! Schepen Nabilla Ait Daoud en Uitgever Bij de Hand Rose-Marie Pype

Vanaf maart biedt een kleine focusexpo ‘Zes eeuwen Vleeshuis, een muzikale reis’ niet alleen info over rijke verleden van het Vleeshuis maar ook over de restauratie- en toekomstplannen. Bij dit belangrijk renovatieproject wil men de overlast voor de buurt zoveel mogelijk beperken en is de communicatie met omwonenden zeer belangrijk. Onze wijkkrant zal dus zeker haar lezers verder op de hoogte houden!

Tip van de redactie: dit jaar is er nog volop tijd om van de huidige inrichting van het Vleeshuis te genieten! Schrijf je dus nog snel in voor de ‘Woensdagklanken’ concertreeksen en de nieuwe “achter de schermen” rondleidingen.

*”Het Vleeshuis, slagerspaleis van Antwerpen” is de titel van het historisch oeuvre van historicus en auteur Jan Lampo over dit monument. Dit boek werd uitgegeven bij het Davidsfond in 2004.  De historische achtergrond van het Vleeshuis in ons artikel is in belangrijke mate schatplichtig aan dit prima gedocumenteerd boek.

https://museumvleeshuis.be/nl/klaar-voor-de-toekomst.