De wijkkrant wil de sfeer in onze wijk capteren en het gevoel van betrokkenheid in en met het historisch centrum versterken.

Normen en waarden

Inclusief

De wijkkrant is inclusief en is bestemd voor elke bewoner die de Nederlandse taal leesvaardig beheerst.
Vanuit de burgerbegroting is er ondersteuning van District Antwerpen. Het doel is een constructieve bijdrage leveren aan een positief wijkgevoel. De wijkkrant is geen vehikel voor promotie van partijpolitieke standpunten.

Toon

  • De toon van de wijkkrant is constructief, realistisch en positief. 
  • Steeds wordt gestreefd naar een evenwichtige weergave van informatie over en uit de wijk.
  • De wijkkrant wil nooit schade berokkenen of oorzaak van benadeling zijn.

Medewerkers

  • De redactieleden hebben collectief deze wijkkrant opgestart. Hun artikels over het historisch centrum staan centraal, niet hun persoonlijke bekendheid. Andere vrijwilligers kunnen steeds een stukje insturen dat verder volledig onder redactioneel toezicht valt.

Verbondenheid

  • Verhalen over inwoners, VZW’s, sociale en culturele organisaties, die het sociale weefsel in de wijk versterken, vormen een belangrijk onderdeel van de informatie in onze wijkkrant.
  • Elke wijkkrant bevat een of meerdere oproepen voor maatschappelijke inzet of deelname aan buurtactiviteiten. Deze oproepen zijn rechtstreeks gelinkt aan opbouw van lokale interacties en initiatieven.

Redactie

Rose-Marie Pype

Wat zich in hartje stad afspeelt is actueel, van top niveau en boeiend. Het bruisende leven, de vele fantastische mensen en initiatieven zijn een opsteker voor onze buurtbewoners. De wijkkrant verrast en verbindt. Ik wil mijn positieve kijk op het hartje van onze Koekenstad delen en een bijdrage leveren aan haar duurzame toekomst.

Luc Van Puyvelde

Ik ben stadsgids bij “Antwerp by bike” en “Walking in Antwerp”. Mijn expertise in het informatie delen over het historisch centrum stel ik graag ten dienste van onze wijk via de wijkkrant. Ik hoop zo aan onze lezers pareltjes van informatie over het historisch centrum aan te bieden.

Rudy Van den Bosch

Ik geloof in de wijkkrant als katalysator om het sociale weefsel te verduurzamen en om meer verbondenheid te creëren tussen de inwoners onderling en met hun stad. Het is een fantastische manier om mensen met inzet voor anderen te leren kennen.

Paul Harding

Mensen eerder dan stenen vormen het cement van een wijk. Hoe hechter de bevolking, hoe steviger het cement. De wijkkrant geeft de bewoners een identiteit, brengt ze dichter bij mekaar, en bevordert de onderlinge solidariteit. Daar draag ik graag een steentje aan bij.