Home Doe mee Geluidsoverlast? Daar hebben we oren naar!

Geluidsoverlast? Daar hebben we oren naar!

Het eerste grote burgeronderzoek naar geluidsoverlast in onze Vlaamse cultuursteden Antwerpen, Gent en Leuven is momenteel bezig onder de naam “de Oorzaak”. Alle inwoners van ons historisch centrum kunnen zich aanmelden om deel te nemen endit kan door de uitgebreide enquête in te vullen via  www.deoorzaak.be.Het downloaden van de Oorzaak-app kan ook handig zijn voor onze lezers. Met deze app op je telefoon kun je je geluidservaringen delen met de onderzoekers.

Daarnaast worden er sensoren geplaatst bij inwoners van de deelnemende steden. Tot 30 mei kun je bij het invullen van de enquête aangeven dat je een sensor aan de buitenkant van je slaapkamerraam wil plaatsen. Er zijn wel criteria waaraan je moet voldoen en de selectie van locaties gebeurt door de onderzoekers op basis van representativiteit en spreiding.

Het onderzoek wil de impact van verschillende geluidsbronnen in deze steden in kaart brengen. Geluidsoverlast heeft zowel een subjectieve als een objectieve kant. Daarom stellen de onderzoekers in de enquête diverse vragen om de individuele respons op omgevingsgeluid te meten. Het onderzoek is een initiatief van UZ Antwerpen, UZA en De Morgen en de resultaten van de metingen zijn online te volgen op een interactieve kaart bij www.demorgen.be/oorzaak .

Ook in ons historisch centrum kan geluidsoverlast van grote evenementen vervelend zijn voor de inwoners. De buurtbewoners maar ook hun huisdieren hebben hier vaak last van, zoals bleek uit een artikel uit onze wijkkrant van vorig jaar na de Bollekesfeesten. Lees het artikel hier: https://bijdehand.be/van-antwerpse-bollekes-en-hondjes-en-katjes.

Het uiteindelijke doel is om de ervaring en beleving van geluid in de stad vast te leggen. Hoe we geluidshinder in het centrum  van de stad best aanpakken is dan een volgende stap. We weten immers allemaal dat het platteland en de stad verschillende geluidservaringen bieden. Een sterke toename van bewoners in de steden vind je evenwel terug in alle toekomstvisies voor duurzaamheid van Vlaanderen. Onze mooie Vlaamse historische centra kunnen echter niet worden omgebouwd tot hoogbouwwijken met rustgevende parkjes eromheen.

De vraag hoe geluid en geluidsoverlast in de historische stadskernen in de toekomst kan worden aangepakt, is een topprioriteit voor beleidsmakers die vooruit durven te kijken. Geluid in de stad kan stress en slaapstoornissen veroorzaken, wat een grote invloed heeft op de gezondheid van de inwoners. Dit staat buiten kijf.

Dit burgeronderzoek naar geluidshinder in de stad is dus een eerste stap voor de gezondheid van toekomstige generaties. Jouw bijdrage wordt alvast zeer gewaardeerd!