Home Fier van hier Sinds 900 Jaar onze parochiekerk! Heringerichte Kathedraal: kom dit ontdekken!

Sinds 900 Jaar onze parochiekerk! Heringerichte Kathedraal: kom dit ontdekken!

Schilderijen die minder zichtbaar waren staan nu in hun pracht naast het schip en bij de zijkapel die gelijkaardige boodschap heeft.

Wil je dit artikel lezen?

Registreer en lees dit artikel gratis.
Bovendien ontvang je Bij de Hand maandelijks in je mailbox!
Bent u reeds eerder geregistreerd via de oude website dan volstaat het om hier uw gegevens te bevestigen. Wanneer u onze cookies aanvaardt zal u niet steeds opnieuw moeten inloggen. Wilt u de artikels lezen via een andere browser of ander device, dan zal u ook daar uw gegevens dienen te bevestigen. Geen zorgen, u zal geen dubbele mails ontvangen en kan zich steeds uitschrijven voor de nieuwsbrief zonder verlies van uw account op de website.

Een herinrichting in onze kathedraal brengt nu haar altaar-schatten van onze welstellende middeleeuwse gilden beter in zicht.  Een zinvolle context van deze prachtige kunststukken wordt beoogd. In de Vlaamse stad die haar historisch imago siert met het prachtige patrimonium van onze monumentale kunstkerken, kunnen we ons als inwoners gelukkig nog tot de Kathedraal wenden waar elke inwoner uit de Provincie Antwerpen (vooralsnog) gratis inkom geniet.

Ook de raadselachtige kunstwerkjes van hedendaagse schilder Enrique Marty kan je nog tot november bewonderen!

In de negende eeuw ontstond een eerste kleine kapel ten zuiden van de markt van Antwerpen. Deze Karolingische kapel werd in 1124, exact 900 jaar geleden, tot het Onze-Lieve-Vrouw kapittel omgevormd door de uittredende kanunniken uit het Sint-Michielskapittel. Toen verkreeg deze kerk haar parochiale rol voor ons stadscentrum. Snel daarna startte men met de bouw van een romaanse kerk en de huidige kathedraal werd er tussen de veertiende en de zestiende eeuw bovenop gebouwd.

In de Middeleeuwen hadden vele gilden in de zijbeuken van de kathedraal hun eigen altaar waarvoor deze ambachtslui religieuze kunstwerken bestelden en bekostigden. Vaak werden scènes uit de Bijbel die verband houden met hun beroep hierop uitgebeeld. Schilderijen worden door de herinrichting verplaatst en beter gekaderd contextueel en inhoudelijk. Zo werden in de buurt van de Onze-Lieve-Vrouw-Lof kapel, die je links van het schip (centrale gedeelte) vindt, twee monumentale schilderijen geplaatst waarbij de Moeder Gods een rol speelt. Eerst zie je de aanbidding van de herders van de schilder Frans Floris en daarna de bruiloft van Kana. Dit laatste is een werk van Maarten De Vos en was het altaarstuk van de gilde van de wijntaverniers. Het veranderen van water in wijn is inderdaad een prima bijbels verhaal voor deze ambacht! Ook zijn twee kunstwerken opgesteld aan de kant van de Kapel van het Heilig Sacrament, aan de rechterkant van het schip. Het eerste schilderij beeldt de vermenigvuldiging van de broden af en dit werk van Ambrosius Francken I was door de Antwerpse bakkersgilde verworven. Net boven de plaats waar dit werk nu staat zie je in de koepel ook recent ontdekte muurschilderijen met de typische symbolen van het bakkersambacht. lees verder na de foto

In het plafond ontdekte men recent schilderijen die refereren naar de bakkersgilde. Men herkent de ‘ovenpaal’ waarmee brood in de oven wordt geschoven.

Iets verder werd het laatste avondmaal van Otto van Veen, geplaatst. Deze hofschilder van de hertog van Parma, ook bekend als Otto Venius, werd de leermeester van Pieter Paul Rubens en hofschilder van de aartshertogen Albrecht van Oostenrijk en Isabella van Spanje.

Naast deze intelligente herschikking van schilderwerken werd een antepedium geplaatst onder de bekende werken van Rubens. Dat is een voorstuk/altaar dat traditioneel steeds onder een religieus schilderij te vinden was. De schilderijen van Rubens ogen dus nét iets meer ‘als vroeger’ dan voorheen.