Home Mens & maatschappij Aandacht voor onze ouderen (en voor jou.. later)

Aandacht voor onze ouderen (en voor jou.. later)

British Museum

Wil je dit artikel lezen?

Registreer en lees dit artikel gratis.
Bovendien ontvang je Bij de Hand maandelijks in je mailbox!
Bent u reeds eerder geregistreerd via de oude website dan volstaat het om hier uw gegevens te bevestigen. Wanneer u onze cookies aanvaardt zal u niet steeds opnieuw moeten inloggen. Wilt u de artikels lezen via een andere browser of ander device, dan zal u ook daar uw gegevens dienen te bevestigen. Geen zorgen, u zal geen dubbele mails ontvangen en kan zich steeds uitschrijven voor de nieuwsbrief zonder verlies van uw account op de website.

In de wijk “Historisch Centrum” van Antwerpen wonen ook mensen, échte mensen van nu, en niet zo weinig. Bijna een kwart van hen zijn senioren, inwoners ouder dan 60 jaar. Een aantal van hen wil  bijdragen aan het beleid vooral in aspecten die hen onmiddellijk aangaan. In de seniorenraad van het district Antwerpen vind je een groep van niet-partijgebonden (ervarings)deskundigen die de overheid adviseert inzake lokaal ouderenbeleid. Nu ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024.

Advies bij Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober.

Hoe kan het bestuur van het district Antwerpen er mee voor zorgen dat onze ouderen op een kwaliteitsvolle manier in deze buurt kunnen leven, participeren, zich handhaven en zich kunnen blijven ontplooien?

Vijf aandachtspunten

De seniorenraad van het district Antwerpen schreef een memorandum met aanbevelingen,  met speerpunten voor een leeftijdsvriendelijk beleid in ons district. Hierin wordt gefocust op vijf aandachtspunten.

-Participatie:

De seniorenraad wenst erkenning als een permanente klankbordgroep in het lokale beleid en wenst  in die hoedanigheid geraadpleegd te worden door het districtsbestuur.

-Communicatie:

De seniorenraad vraagt de communicatie te verbeteren met senioren die problemen hebben met de toegenomen digitalisering.

-Zorg:

De seniorenraad onderstreept het belang van concrete lokale maatregelen ter ondersteuning van de zorg voor de ouderen onder ons. Voorbeelden zijn de  mantelzorgpremie, de premie voor kleine hulpmiddelen, preventie en opsporing van vereenzaming van ouderen, enzomeer.

-Openbaar domein:

De seniorenraad verwacht onder meer het verbeteren van de kwaliteit van de oversteekplaatsen op de openbare weg, het plaatsen van rustbanken en het vermijden van hindernissen op voetpaden voor die senioren (en andere burgers) die minder mobiel zijn.

-Cultuur:

De seniorenraad onderstreept het belang van senioren- en buurtverenigingen, die een belangrijke rol spelen bij het organiseren van culturele en vrijetijdsactiviteiten voor senioren, en vraagt voor deze organisaties effectieve ondersteuning vanuit het lokale bestuur om de eenzaamheid te bestrijden.

Het zijn stuk voor stuk positieve en constructieve beleidsadviezen voor de komende legislatuur.

Praktisch

Wil u graag de volledige tekst van het memorandum (4 blz)? Een mailtje naar ferre.weustenraad@gmail.com volstaat.