Vraag ons naar de mogelijkheden.

  privacybeleid

  Adverteren in “Bij de Hand”, wijkkrant historisch centrum

  – Interesse in adverteren wordt via het contactformulier aangemeld.

  – Nooit krijgen adverteerders individuele lezers ’data en informatie.

  – Advertenties met een rechtstreekse band in het historisch centrum, met verbindende boodschappen of met praktische oplossingen voor inwoners van  grootstedelijke gebieden genieten de voorkeur.  De verantwoordelijke uitgever heeft discretionair, eenzijdig en volle beslissingsrecht welke advertenties worden weerhouden zonder hierover verantwoording af te leggen.

  – Politieke partijen en mandatarissen kunnen geen advertenties plaatsen.

  – Adverteerders ondertekenen een overeenkomst die de frequentie, aanleververeisten, afgesproken prijs en opzegvoorwaarden bevat. Betaling gebeurt contant zes dagen na factuurdatum. Per factuur wordt € 12,00 administratiekosten in rekening gebracht.

  -Hulp bij aanmaak van de digitale advertentie kan worden gevraagd bij Santo Communicatie via info {at} santo.be