Home Mens & maatschappij Mobiliteit in en rond de stadskern

Mobiliteit in en rond de stadskern

Supporters Stadskern aan de Stroom voor een duurzame toekomst van onze stadskern

Een vlotte verkeersdoorstroming in en rond onze historische stadskern, met haar vele handelszaken en haar historisch patrimonium, is vitaal voor onze buurt. Aan de hand van van duurzame vervoersmiddelen is het momenteel nochtans moeilijk om zich te verplaatsen in en rond de stadskern.

  • Tram 11 die een vlotte verbinding naar de stadskern vanuit de Franklin Rooseveltplaats en het Centraal Station verzekerde, zal pas vanaf eind 2025 opnieuw beschikbaar zijn. De vernieuwing van de stadslus belooft ons een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke route langs de Wolstraat, de Korte en Lange Nieuwstraat en Kipdorp. Voor voetgangers en fietsers is daar inderdaad veel werk aan de winkel. De belofte van extra groen en zitbanken, wat voor sommigen een zegen is om even uit te blazen, maakt veel goed. Hiervoor moeten we echter zeker nog een tweetal jaren op onze tanden bijten…
  • De ontbrekende schakel in onze stadskern is een verbinding langs de Scheldekade met emissievrij openbaar vervoer. Een e-shuttle, tussen de Brouwersvliet en de D’Herbouvillekaai (Nieuw Zuid), die gratis op en af rijdt, zou wonderen doen voor de ontsluiting van de nieuwe kades en infrastructuurwerken aan het Zuid. Inclusie van de Antwerpse inwoners van het historisch centrum en het Eilandje bij deze (door ons meebetaalde) stedelijke verfraaiingen is wenselijk en belangrijk. Zo kan een uitstap met kinderen en kleinkinderen naar de vele, mooie speeltuinen aan het Zuid en deelname aan de Pride 2023 events die aan de kade rond het Zuid georganiseerd worden voor onze gemeenschap snel een haalbare kaart worden. De heraanleg van de kades heeft expliciet tot doel een mooie kaaistrook waar alle Antwerpse bewoners kunnen van genieten tot stand te brengen. Een shuttle langs deze kaaistrook kan wellicht heel snel tot stand komen en de beleving van de vernieuwde Scheldeboord bij velen, zeker minder fitte mensen, fel verbeteren! Eigenaardig genoeg horen wij alleen spreken over een tunnelproject voor doorgaand verkeer op onze kades. Het beloofde genot van onze kades lijkt wel onverenigbaar met een bestendiging van een doorrij-functie langs deze kades!
  • Tram 7 omsluit de historische stadskern en is een bijzonder belangrijke verbinding tussen het Eilandje en de Brouwersvliet in het noorden van de stadskern enerzijds en het zuidelijk deel namelijk het Mechelseplein en de Nationale Bank anderzijds. Op een regenachtige, vroege ochtend getuigen enkele gebruikers van Tram 7.

-E.B., verpleegster in dagkliniek Sint-Vincentius, neemt steeds net iets voor 7u samen met haar dochter Tram 7 vanaf halte Klapdorp. Haar dochtertje gaat naar school in de buurt van het Mechelseplein en wordt daar in de ochtendopvang opgewacht. Zij gaat naar het eerste leerjaar en is te jong om deze route te fietsen. Zelf staat E.P. al om half acht klaar om patiënten te ontvangen in de dagkliniek. Tram 7 is een essentieel onderdeel voor de leefbaarheid van het gezin in de stadskern.

-A.D. komt uit Beveren-Waas en werkt in een groot bedrijf aan de Brouwersvliet. Zij neemt het openbaar vervoer vanuit Linkeroever en stapt over aan de Meir op Tram 7. Het is inderdaad een lange reistijd van en naar het werk, maar gelukkig is er Tram 7 waarop zij zich veilig(er) voelt dan te voet, zeker in de winter en in het donker.

-V.V. geeft les aan de Leerexpert in de buurt van het Mechelseplein en spoort dagelijks op een vroeg uur naar zijn werk vanaf halte Brouwersvliet. Hij is een tevreden gebruiker van het openbaar vervoer en kan zo steevast zijn werkdag op een heel vroeg uur starten. De tramrit maakt het hem mogelijk een efficiënt balans woon-werkverkeer te realiseren.