Home Mens & maatschappij Luisterend oor voor Jongeren: JAC  (Jongeren Advies Centrum)

Luisterend oor voor Jongeren: JAC  (Jongeren Advies Centrum)

Met grote inzet krijgen jongeren bij JAC advies en ondersteuning

Wil je dit artikel lezen?

Registreer en lees dit artikel gratis.
Bovendien ontvang je Bij de Hand maandelijks in je mailbox!
Bent u reeds eerder geregistreerd via de oude website dan volstaat het om hier uw gegevens te bevestigen. Wanneer u onze cookies aanvaardt zal u niet steeds opnieuw moeten inloggen. Wilt u de artikels lezen via een andere browser of ander device, dan zal u ook daar uw gegevens dienen te bevestigen. Geen zorgen, u zal geen dubbele mails ontvangen en kan zich steeds uitschrijven voor de nieuwsbrief zonder verlies van uw account op de website.

Het JAC bestaat inmiddels al meer dan 40 jaar en vind je in het stadscentrum aan de Korte Nieuwstraat 26. Onze redacteur sprak er over de werking van het JAC met Tijl, Eve en Merel.

Jongeren van 12 tot 25 jaar kunnen met hun specifieke vragen en problemen terecht bij het 14-koppige team van het centrum. Het JAC doet voor jongeren wat het CAW doet voor volwassenen, nl. advies en ondersteuning geven en mogelijke oplossingen aanbieden ter bevordering van hun algemeen welzijn.  Jongeren kunnen in dialoog gaan met de professionele hulpverleners van het JAC via telefoon, chat en e-mail of tijdens een ‘opendeur-moment’ of afspraak. Zij bieden elkeen die contact opneemt een luisterend oor. De openingsuren vind je terug op www.jac.be.

De dienstverlening is gratis en alle uitgewisselde informatie blijft uiteraard vertrouwelijk. Het JAC heeft ook een “doorverwijsfunctie”. Eénmaal een concreter beeld gevormd is over een jongere en zijn of haar problematiek kan hij of zij doorverwezen worden naar meer gespecialiseerde hulpverlening.

Door de complexiteit van onze samenleving hebben de jongeren van vandaag soms te weinig weet van hun rechten en kunnen ze verloren lopen in de administratieve mallemolen. Ook stelt het JAC bij de jongeren een toename in armoedeproblematiek vast waardoor hun mentale “onwelzijn” versterkt wordt. Daarnaast treft vandaag ook een wooncrisis de jongeren. Vele jongeren verblijven in een ongezonde gezinssituatie maar kunnen er niet uit weg omdat zelfstandig wonen voor velen te duur is. Betaalbare noodopvang is nog ontoereikend. Een goede jeugdzorg vereist blijvende ondersteuning en middelen. Alvast danken wij dit enthousiaste team voor hun inzet en dagelijkse hulp aan jongeren!