Home Mens & maatschappij Jouw wijkagent ontdek je hier..

Jouw wijkagent ontdek je hier..

Wijkagenten Marc Knops en Jeff Verhelst, actief in historisch centrum 2022

Wil je dit artikel lezen?

Registreer en lees dit artikel gratis.
Bovendien ontvang je Bij de Hand maandelijks in je mailbox!
Bent u reeds eerder geregistreerd via de oude website dan volstaat het om hier uw gegevens te bevestigen. Wanneer u onze cookies aanvaardt zal u niet steeds opnieuw moeten inloggen. Wilt u de artikels lezen via een andere browser of ander device, dan zal u ook daar uw gegevens dienen te bevestigen. Geen zorgen, u zal geen dubbele mails ontvangen en kan zich steeds uitschrijven voor de nieuwsbrief zonder verlies van uw account op de website.

Een verhelderend gesprek met de wijkagenten Marc Knops en Jeff Verhelst

In de voorbije jaren werden ze als “kwartieragent” geboekstaafd. Nu heten zij “wijkagenten” en vormen het ideale aanspreekpunt voor de inwoners en de nieuwe inwijkelingen in onze buurt.

Politiewerk is al lang geen uitsluitend repressief gebeuren meer. Er is ook veel aandacht voor preventie en communicatie. De wijkwerking van Politiezone Antwerpen zet al jaren sterk in op persoonlijke contacten met de inwoners van de verschillende Antwerpse wijken. Daarin is een cruciale rol weggelegd voor de wijkagenten.

Onze wijk behoort tot de Regio West van de politie. Deze regio behelst de grote zone van postcode 2000 en Linkeroever. Het team van een 15 tal wijkagenten bestrijkt dit gebied en zij hebben elk een toegewezen deel van de stad onder hun vleugels.

Je kan de naam en e mail gegevens van jouw eigen wijkagent vinden op basis van jouw straatnaam op de homepage www.politieantwerpen.be.

De wijkagent komt als eerste over de vloer bij woonstcontroles van de nieuwe bewoners die van buiten Antwerpen naar onze stad verhuizen. Dit is een van de vele administratieve en gerechtelijke taken die door hen worden uitgevoerd.

Zij kennen de wijk binnenste buiten en geven vaststellingen of problemen uit hun wijk intern door, die dan verder door het politionele wijkteam worden onderzocht. Hierbij fungeren zij dus als ogen en oren dicht bij de mensen. Zij zijn hiervoor prima uitgerust met onder andere een stevige tablet en ze patrouilleren in de wijk te fiets of te voet. Kortom, deze wijkagenten zijn een wandelend politiekantoor en beschikken over de nieuwste tools ten dienste van de inwoners.

Als ervaren politiemensen hebben zij de nodige diplomatieke aanpak om met de soms verontruste of geërgerde medemens die op hen beroep doet om te gaan. Hun uitgebreide kennis van zowel de wijk als de administratieve overheid is een belangrijke troef om conflicten tussen bewoners te ontmijnen via bemiddeling of een politioneel onderzoek op te starten waar nodig.

Waar een onmiddellijke interventie nodig is, geldt het noodnummer 101. In Antwerpen kan je ook via de Blauwe Lijn niet urgente info doorspelen en via het blauwe loket kan je digitaal aangiftes doen, afspraken maken en aanvragen sturen. 

https://www.politieantwerpen.be/blauwe-loket