Home Mens & maatschappij Handen op elkaar voor Nikki Huts

Handen op elkaar voor Nikki Huts

Nikki Huts, dynamische kracht in NEOS Antwerpen

Wil je dit artikel lezen?

Registreer en lees dit artikel gratis.
Bovendien ontvang je Bij de Hand maandelijks in je mailbox!
Bent u reeds eerder geregistreerd via de oude website dan volstaat het om hier uw gegevens te bevestigen. Wanneer u onze cookies aanvaardt zal u niet steeds opnieuw moeten inloggen. Wilt u de artikels lezen via een andere browser of ander device, dan zal u ook daar uw gegevens dienen te bevestigen. Geen zorgen, u zal geen dubbele mails ontvangen en kan zich steeds uitschrijven voor de nieuwsbrief zonder verlies van uw account op de website.

In deze rubriek werpt de wijkkrant het licht op een lokale persoon die uitblinkt in maatschappelijke inzet.

Vandaag bevragen we Nikki Huts over haar maatschappelijke inzet in onze stad als voorzitter van NEOS, NEtwerk voor Ondernemende Senioren, in Antwerpen.

  • Wat is je achtergrond?

Ik groeide op in de Seefhoek en genoot er volop van een fijne jeugd. Mijn broer is als logistieke ondernemer zowat wereldwijd bekend en zelf stelde ik mijn talenten ter beschikking van diverse sectororganisaties in het kader van UNIZO. Vanuit mijn opleiding in sociaal cultureel vormingswerk ging mijn belangstelling uit naar het opstarten en uitwerken van een dynamisch aanbod voor zelfstandigen en ondernemers. Zo kon ik gedurende meerdere jaren de fotografie sector op Vlaams en Europees niveau begeleiden. Deze sector onderging zeer grote veranderingen, van analoge naar digitale technieken. Het transformatie parcours voor deze branche mogen begeleiden vond ik een belangrijke verwezenlijking. Als zogenaamde “Pagadder” ben ik binnen de ‘Leien’ geboren uit niet Antwerpse ouders en sedert ik enkele jaren geleden het professionele leven vaarwel zegde, ben ik opnieuw een fiere inwoner van het historisch centrum van Antwerpen geworden. Wij wonen in hartje stad, een bewuste keuze! Wanneer we hier buiten komen zitten we midden in de ambiance. De handel, wandel en bezoekers maken de buurt bruisend en er valt veel te beleven. Het stedelijk wonen vraagt wat wennen. Autovrije buurt leidt tot vaker winkelen en rekening houden met wat men kan dragen.  

  • Welke zijn de drijfveren die jouw inzet voor de buren onderbouwen?

Toen ik in 2018 werd gevraagd NEOS Antwerpen te herstarten, was ik vooral gemotiveerd door de uitdaging. Het organiseren van activiteiten, die je alleen niet kan doen, die leuker zijn in groep en bovendien betaalbaar zijn voor de deelnemers, was een drijfveer om met de NEOS vrijwilligers een gediversifieerd aanbod uit te werken. Het stelt mij bijzonder tevreden dat mensen die alleen komen te staan in het leven via onze werking vriendschap vinden en aan boeiende uitstappen of lezingen kunnen deelnemen

  • Welk  initiatief heeft je heel veel tevredenheid opgeleverd?

De uitbouw van NEOS Antwerpen! We zijn eerst begonnen onze persoonlijke contacten uit te nodigen om deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging. Leidraad hierbij was dat het deelnemen aan deze activiteiten een meerwaarde diende te zijn voor onze leden. NEOS Antwerpen, organisatie voor actieve senioren, herstartten we eind 2019. Toen trof de Corona pandemie onze prille werking met volle kracht.  Desondanks vierden we met NEOS Antwerpen reeds in januari 2020 de toetreding van ons 100ste  lid en in januari 2023 telden we het 200ste lid. In 2024 zullen we ruim de driehonderd aangesloten senioren tellen! Voor een symbolische bijdrage van 35€ kan men deelnemen aan een 50-tal activiteiten per jaar. Ik wil ook speciaal het  district Antwerpen vernoemen die initiatieven voor senioren binnen het district ter harte neemt en steunt.  Meer info op www.neosvzw.be/antwerpen (lees verder onder de foto)

  • Wat zijn jouw talenten die je inzet bij deze projecten voor de actieve senioren?

Ik hou van het organiseren van toffe en leerrijke events. In mijn jeugd was ik al reisleider bij Joker reizen en tijdens mijn professionele carrière bij UNIZO bouwde ik verder aan een stevig organisatie talent. Deze vaardigheid kan ik volop in de NEOS organisatie aanwenden. Ik ben graag rechttoe, rechtaan en dat werkt goed. Iets minder diplomatisch ben ik wel, maar ik hou wel steeds voeling met de wensen van onze senioren en hoop deze resultaatsgericht in te vullen.  

  • Wat zou je nog dromen voor deze wijk in hartje stad?

Voor het opstarten van een verenigingsleven in het centrale stadscentrum ontbreekt een lokaal in de buurt dat door het District ter beschikking kan worden gesteld voor buurtinitiatieven. Als bewoner aan de Scheldekades ben ik heel blij met de mooie ingrepen aan de kades en kijk uit naar de verdere afwerking. Toch lijkt het mij bijzonder spijtig dat er geen openbaar vervoer meer is langs onze kades. Een frequente busverbinding tussen het Eilandje en Nieuw Zuid zou zeker de toegankelijkheid tot de dure maar heel welkome investeringen in heraanleg van de kades voor velen verbeteren.