Home Mens & maatschappij En dan is het nu tijd voor een gratis shuttle langs de...

En dan is het nu tijd voor een gratis shuttle langs de mooie Scheldekaaien!

Wens je hier gratis Scheldeboord shuttle voor Antwerpenaars? stem op https://bijdehand.be/opiniepeiling/

“De Scheldekaaien worden weer van ons!”, weerklinkt het op de website van AG Vespa. Daarmee doelt het op de heraanleg van de 6,7 kilometer lange kade langs de Schelde, van het Droogdokkeneiland in het noorden tot aan Blue Gate Antwerp in het zuiden. Na voltooiing  worden de Scheldekaaien een van de meest prominente publieke ruimten in Antwerpen.

 De totale heraanleg werd begroot op bijna een half miljard euro. De versteviging van de kaaimuren en de verhoging van de waterkeringsmuur in het kader van het Sigma-plan worden bekostigd door Waterwegen en Zeekanaal NV. Maar het Masterplan Scheldekaaien, waarbij het publieke domein over de verschillende deelgebieden wordt heraangelegd, wordt gefinancierd door de Stad Antwerpen, met name door u en mij.  Tegenover de grote financiële inspanningen die van de inwoners voor deze heraanleg worden gevraagd, staat een garantie op samenhang van de Scheldekaaien met de achterliggende wijken. Ondertussen is reeds een flink deel van de kaaien heraangelegd en verdere deelplannen worden uitgerold.  Onze bewoners onderzoeken volop hoe ze van “hun” kaaien kunnen genieten.

De volledige afwezigheid van enig openbaar vervoer langs de Scheldekaaien, sedert het verdwijnen van de buslijn daar, vormt echter een grote struikelsteen voor vele bewoners. Jonge kinderen en minder mobiele mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer staan voor een groot probleem.  Een snelle check op sna.be naar openbaar vervoer vanuit bijvoorbeeld Brouwersvliet tot het B&B hotel in het nieuwe zuid leert ons, dat er minimum één tot anderhalve kilometer gestapt moet worden naar de dichtstbijzijnde tramhalte. Bovendien lijkt De Lijn weinig belangstelling voor het herinvoeren van deze intra-stedelijke connectie te tonen. Zo vrezen we dat de belofte van Stad Antwerpen aan haar inwoners om volop te genieten van de heraangelegde kaaien in ruil voor de financiering ervan dode letter blijft.

Een stadsinitiatief met name de snelle invoering van een shuttle langsheen de kaaien kan de verwachte samenhang tussen de diverse wijken en de Scheldekaaien ten goede komen en tegelijk de inclusie hierbij van minder mobiele bevolkingsgroepen waarborgen.

Onze wijkkrant wil graag onze politici oproepen dringend werk te maken van een kaaiverbinding en ons zo het beloofde genot van de mooie Scheldekaaien te bezorgen, waar wij mee voor betalen.

U als lezer wordt hartelijk uitgenodigd uw mening hierover te kennen te geven. Stem hier:

TS Poll - Loading poll ...