Home Mens & maatschappij District Antwerpen steunt opstart wijkkrant in haar Burgerbegroting: gesprek met Schepen Femke...

District Antwerpen steunt opstart wijkkrant in haar Burgerbegroting: gesprek met Schepen Femke Meeusen

Foto Frederik Beyens

Wil je dit artikel lezen?

Registreer en lees dit artikel gratis.
Bovendien ontvang je Bij de Hand maandelijks in je mailbox!
Bent u reeds eerder geregistreerd via de oude website dan volstaat het om hier uw gegevens te bevestigen. Wanneer u onze cookies aanvaardt zal u niet steeds opnieuw moeten inloggen. Wilt u de artikels lezen via een andere browser of ander device, dan zal u ook daar uw gegevens dienen te bevestigen. Geen zorgen, u zal geen dubbele mails ontvangen en kan zich steeds uitschrijven voor de nieuwsbrief zonder verlies van uw account op de website.

Femke Meeusen startte haar politieke loopbaan toen zij op 8 januari 2019 de eed aflegde als Schepen van cultuur, participatie, Burgerbegroting en wijkwerking in ons District Antwerpen. 

In een ongedwongen gesprek levert zij ons een inkijk in haar motivatie en inzet voor de wijk.

Authenticiteit en een warm hart voor de bewoners

Een maatschappelijke inzet leveren en constructief de toekomst van onze omgeving mee tot stand brengen, liggen Femke nauw aan het hart. Een lange termijn visie helpen tot stand te brengen boeit haar en zij kiest voor een aanpak waar duurzaamheid en respect voor elkaar aan de basis ligt. Zij had zich reeds ingezet als vrijwilliger voor GROEN en als voorzitter van Jong Groen en werd verkozen in oktober 2018 waarna ze het ambt van Schepen opnam.

Femke Meeusen is een hartelijke warme vrouw met oog voor de noden van de bewoners van het uitgestrekte District Antwerpen. Zij voelt zich goed thuis in het District, een bestuursniveau dat het dichtst bij de bewoner staat.

Zelf is zij vlot aanspreekbaar en staat open voor verbindende projecten in de wijken het District. Zij is zich goed bewust dat de vele wijken in dit district een grote diversiteit vertonen en kijkt graag naar een aanpak op maat van hun bewoners.

De wijkkrant als speerpunt voor ontplooiing van ons sociaal weefsel

Het District Antwerpen zet via de bevoegdheden die Femke Meeusen uitoefent, heel sterk in op het tot stand brengen van een warm buurtgevoel. De wijk Historisch Centrum bevat twee “kwartieren”: de wijk rond de Grote Markt, soms nog als Eerste Kwartier aangeduid, en het Schipperskwartier. In het grootstedelijke hart van de stad werden er vorige eeuw grote stedelijke projecten uitgevoerd. Denk maar aan de Woonhaven projecten tussen het Stadhuis tot de Schippersbuurt en de heraanleg van de rosse buurt.

Met haar steun aan de wijkkrant beantwoordt Femke als Schepen voor wijkwerking aan de nood van de bewoners naar informatie en betrokkenheid.  Femke Meeusen apprecieert dat de wijkkrant lokale organisaties, handelaars, bewoners en initiatieven zichtbaar maakt en eveneens het sociaal weefsel in het hart van de stad versterkt door ontmoetingsplaatsen in de schijnwerper te plaatsen. Zo kan de wijkkrant bijdragen tot een fijn gevoel van fierheid om in deze wijk te wonen en dit wijd en zijd delen.