Home Mens & maatschappij De Royal British Legion helpt de bevrijding herdenken

De Royal British Legion helpt de bevrijding herdenken

Wil je dit artikel lezen?

Registreer en lees dit artikel gratis.
Bovendien ontvang je Bij de Hand maandelijks in je mailbox!
Bent u reeds eerder geregistreerd via de oude website dan volstaat het om hier uw gegevens te bevestigen. Wanneer u onze cookies aanvaardt zal u niet steeds opnieuw moeten inloggen. Wilt u de artikels lezen via een andere browser of ander device, dan zal u ook daar uw gegevens dienen te bevestigen. Geen zorgen, u zal geen dubbele mails ontvangen en kan zich steeds uitschrijven voor de nieuwsbrief zonder verlies van uw account op de website.

Op 4 september zal het 79 jaar geleden zijn, dat Antwerpen werd bevrijd van 4 jaar Duitse bezetting. Er volgde een groot volksfeest, maar de vreugde was van korte duur. Antwerpen zou immers nadien het doelwit worden van talloze V1 en V2 bommen. Op het grondgebied van wat toen de stad Antwerpen was werden 7.000 woningen onherstelbaar beschadigd en kwamen er zowat 2.500 Sinjoren om het leven. Maar laat ons focussen op de bevrijding.

Die 4e september 1944 kwamen dus tanks van Britse troepen vanuit Boom de stad binnen gedenderd. Het 3rd Royal Tank Regiment stond onder leiding van kolonel David Silvertop. De bevrijder van Antwerpen zou amper 20 dagen later bij een schermutseling met Duitse troepen in Sint Anthonis (Nederland) om het leven komen.

Tot zover de inleiding. Bij de jaarlijkse herdenking van de bevrijding is steevast een belangrijke rol weggelegd voor de Antwerpse afdeling van de Royal British Legion (RBL). Deze non-profit organisatie werd opgericht in 1921 – de Antwerpse afdeling amper een jaar later – om soldaten na hun uitdiensttreding te helpen met hun re-integratie in de maatschappij. Het is natuurlijk geen toeval dat de stichting volgde kort na het beëindigen van WO1. Duizenden Britse soldaten bleven lichamelijk of mentaal verminkt achter na jaren strijd in de loopgraven. Hen helpen was het eerste doel van de RBL. Gaandeweg is daar het aspect van “de herinnering levendig houden” bijgekomen.

Fluctuerend ledenaantal

De Antwerpse afdeling is één van de achtentachtig filialen, die de RBL buiten het VK telt. Bob Chambers is er de president van, een functie die hij combineert met die van overzeese afgevaardigde van de ledenraad. Bob was lange tijd ook voorzitter, maar het voorzitterschap rust nu bij Sid Wilkins.

“Onze Antwerpse afdeling telt vandaag zo’n 80 leden,” steekt Bob, ex Navy (Marine), van wal. “Eertijds mochten alleen ex soldaten lid worden en lidmaatschap was voorbehouden aan mannen. Maar gelukkig zijn we nu toegankelijk voor iedereen. Ons ledenaantal fluctueerde nogal in de loop der tijden. Na WO2 kreeg het een enorme boost dank zij de vele Britse soldaten die in België een Belgische metgezel voor het leven vonden.”

“Het is jammer dat we vorig jaar onze 100ste verjaardag niet konden vieren door het overlijden van Koningin Elizabeth II,” zo gaat hij verder. “We konden het uiteraard niet maken om te gaan feesten op zo’n droevig moment. We planden een nieuw feest in september van dit jaar met een ontvangst op het stadhuis, maar de burgemeester kan zich dan niet vrijmaken, en hij wil er toch graag bij zijn. Daarom zoeken we nu een datum begin volgend jaar.”

Tank Ceremonie

Overal waar herdenkingen zijn, zal je een delegatie van de Royal British Legion herkennen aan de hand van een aantal vlaggen. Zo ook bij de Tank Ceremonie. Bob Chambers legt uit. “Meteen na WO2 kreeg Antwerpen een Cromwell tank als geschenk vanwege het VK. Erg symbolisch natuurlijk want het was met dit soort tank dat Kolonel Silvertop en zijn mannen Antwerpen kwamen binnengereden. En dus vond in 1947 al de eerste Tank Ceremonie plaats.”

De Cromwell tank bevindt zich thans aan de overzijde van Antwerp Expo, een nieuwe locatie, gezien ze een aantal jaren geleden wegens heraanleg van het kruispunt aan de Boomsesteenweg, waar de tank altijd had geprijkt, diende te verhuizen. “Het was niet eenvoudig een geschikte nieuwe plek te vinden, want het moest vanzelfsprekend op de originele route liggen én er diende voldoende ruimte zijn voor een ceremonie,” zo geeft Bob Chambers nog mee. “De gelegenheid werd te baat genomen om de tank een flinke opfrisbeurt te geven. Jaren buiten in weer en wind hadden hun tol geëist, de metalen carrosserie was op vele plekken doorgeroest. Het Belgische leger nam de opknapbeurt voor zijn rekening. We zijn er erg dankbaar voor,” zo besluit Bob nog.

De organisatie van de Tank Ceremonie rust in handen van de Royal British Legion namens het Antwerpse stadsbestuur. De herdenkingsplechtigheid vindt plaats op 3 september vanaf 10u. Meer info: www.antwerpenherdenkt.be