Handen op elkaar voor jou...onze trouwe lezer!

Het eerste jaar van ‘Bij de Hand’, je wijkkrant voor het historisch centrum Antwerpen, loopt ten einde. Het was een mooie rit, met een immer groeiende groep gretige lezers, die we hierbij graag willen bedanken voor de warme belangstelling, dus: handen op elkaar voor jezelf!

De redactieleden hebben zich uit de naad geschreven over dit deel van het District Antwerpen. Vele mooie, verbindende verhalen zagen het licht. We hopen dat die artikels jou, onze lezer, een bijkomend inzicht in onze wijk bezorgden. De frequente verschijning van de digitale agenda hield je op de hoogte van wat er in hartje Antwerpen zoal te beleven valt.

Onze bijzondere dank gaat naar het District Antwerpen dat vanuit haar burgerbegroting, een krachtig inspraakinstrument voor onze bewoners, zich geroepen voelde om ons tot de start van onze wijkkrant aan te sporen en te ondersteunen.  

Het kost de lokale centrumbewoner enige moeite zich te ontdoen van de steeds weerkerende ergernissen van nachtlawaai, verspreid afval, vandalisme en lasten van de grote evenementen. Vandaar ons doel om met deze wijkkrant een positieve blik, waardering en verbondenheid met de buurt waarin we wonen tot stand te brengen. De onzichtbaarheid van de buurtbewoners voor de vele bezoekers is door het schrijven over wat zich afspeelt achter de gevels hopelijk reeds wat verminderd. 

Wat de toekomst van ‘Bij de Hand’ betreft, blijven we vooralsnog in het ongewisse. De blijvende steun van het District Antwerpen voor zo’n pril initiatief als dat van ‘Bij de Hand’ is meer dan wenselijk om duurzaam te worden.  Wij hopen dat jij, onze gewaardeerde lezer, bij positieve respons, de bestendiging van ‘Bij de Hand’ in het voorjaar 2023 welkom kan heten. Ondertussen wensen we je een goed eindejaar en een fantastisch 2023 toe!

Lees ook: