De Antwerpse Stadstrommelaars vieren 125 jaar in 2023

Als je in de verte marsmuziek hoort  in onze stad, dan is de kans groot dat de Antwerpse Stadstrommelaars in aantocht zijn. 

De felrode uniformen waarin ze gekleed gaan zijn heel gemakkelijk te herkennen en werden nog in 2012 vernieuwd. Toen deze uniformen werden geleverd, verliep evenwel niet alles vlekkeloos. Een dozijn trommelaars kwam toen vast te zitten in de lift van het stadhuis! Pas na een goed half uur konden  de liftgijzelaars  bevrijd worden uit hun penibele situatie. De nieuwe uniformen hadden gelukkig  niet geleden onder deze onvrijwillige kreuktest!

De Antwerpse Stadstrommelaars worden geleid door de kranige, besnorde tamboer-majoor, Julien Van Noten. Julien was dé Snor van ‘t Stad in 2012 en spendeert ook heel wat vrijwilligerstijd bij Radio Minerva. Kortom, hij is een BA, een bekende Antwerpenaar! Julien loopt niet alleen vooraan, hij zet zelf ook bestaande Belgische marsen om naar het specifieke muziekinstrumentarium van de Antwerpse Stadstrommelaars. 

Het korps bestaat uit mannen én vrouwen en het heeft een tiental stapmarsen in zijn repertorium. De eerste stapmars wordt  altijd  ingeleid door de ‘begin-sonnerie’. De klaroenen in de groep, naast de trommelaars, brengen dan een bijzondere intro. Opéénvolgende stapmarsen worden gescheiden door bewerkte fantasietjes van bestaande Belgische marsmuziek. 

Elke woensdag vanaf 19u wordt er ijverig gerepeteerd in de grote zaal van buurthuis “CostA” op St. Andries. Men gebruikt dan “oefentrommels” en niet de zwaardere “paradetrommels” die voorbehouden zijn voor het echte werk. De paradetrommels bestonden in de vorige eeuw nog uit natuurlijke materialen en spankoorden. Een zware last om dragen bij het stappen! Ondertussen werden ze vernieuwd en nu zijn ze een stuk lichter dank zij het gebruik van kunststof. Toch blijft een goede conditie nog een must, zeker voor de langere marsen.  Voor het voortbestaan van de trommelaars-traditie in Antwerpen is het belangrijk, dat het Vlamo (Vlaamse Amateur Muziek Organisatie) de HaFaBra muziekverenigingen (Harmonie, Fanfare, Brassband) ondersteunt. 

Nieuw bloed is altijd welkom bij de Stadstrommelaars! Wie interesse heeft en graag op feestelijke gelegenheden in onze stad gaat meetrommelen, mag zeker eens komen kennismaken op zo’n woensdagavond in CostA. 

De Antwerpse Stadstrommelaars vieren in 2023  hun 125 jarig bestaan. Voor de bijzondere aankondiging van de evenementen in onze stad door hun muzikale opluistering verdienen zij onze bewondering en dank. Hopelijk vinden ook nieuwe trommelaars-in-spe de weg naar dit mooie engagement! 

Lees ook: