Bisschoppelijk paleis heeft een eeuwenoude geschiedenis

De terreinen tussen Schoenmarkt en Lombardenvest werden vanouds gebruikt als refugium (= toevluchtsoord) van de Cisterciënzerabdij van Sint-Bernardus in Hemiksem. In de 16e eeuw werd het refugium omgevormd tot bisschopshuis, dat tweehonderd jaar later heropgebouwd werd als bisschoppelijk paleis. 

Vanaf de Franse bezetting eind 18e eeuw kreeg het complex een bestuurlijke functie en onder het Hollands bewind werd er de zetel van de Provinciale en Gedeputeerde Staten en residentie van de gouverneur gevestigd. Een raadzaal werd toegevoegd en het Gouvernementsgebouw werd na de Belgische onafhankelijkheid de zetel van de Provincie Antwerpen.  

In 1881 werd een nieuw halfrond voltooid en ingehuldigd als provincieraadzaal. Deze raadzaal heeft een  klassiek geïnspireerde stijl en het halfrond heeft een koepel geïnspireerd op het type koepel van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Aan het begin van de eerste wereldoorlog, toen de regering, legerleiding en koning vluchtten uit het bedreigde Brussel, betrok de generale staf van het leger het gebouw aan de Schoenmarkt. Daarna werd het pand bezet door de Duitse krijgsoverheid en krijgsrechtbank. 

0p 29 december 1944 viel een V-2-bom op het Gouvernementsgebouw en na afloop van de tweede wereldoorlog vertrok het provinciebestuur naar de Koningin Elisabethlaan waar een nieuw provinciegebouw was gebouwd. Tot 1980 werd de provincieraadzaal aan de Schoenmarkt wel nog gebruikt. 

In 1983 werd het gebouw overgedragen aan de Belgische Staat, die het gebouw restaureerde. In 1990 kocht het provinciebestuur het gebouw terug en werd het als bisschopshuis herbestemd. Aansluitend werd er in 1993 een congrescentrum ingehuldigd.  

Tijdens de recente restauratie in het stadhuis van Antwerpen vonden de raadzittingen van de Stad Antwerpen plaats in het halfrond van het bisschoppelijk paleis.  

(Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/4507)

Lees ook:

Miljaar, gij chansaar!

Miljaar, gij chansaar! Bovenstaande slagzin staat te lezen op een prentkaart in de vitrine van De Wijnfaktorij een Antwerpse wijnmaker van top klasse actief in

Meer Lezen »