Gedenkplaat Henry Vanderlinden aan het Jordaenshuis

Het Jordaenshuis bestaat in feite uit meerdere mooie historische panden gelegen tussen de Reyndersstraat en de Hoogstraat, die in begin van de 17e eeuw eigendom werden van de kunstschilder Jacques (‘Jac’ later verworden tot ‘Jacob’) Jordaens. Via een ingang aan de Reyndersstraat komt men aan een pleintje omringd door prachtige gebouwen, die grotendeels door Jordaens zelf werden gebouwd en verbouwd. Zo tekende hij in 1641 persoonlijk de barokke gevel van het atelier op het oosten en ook de gevel van het woonhuis op het westen is van zijn hand. 

In de 18e eeuw verkochten de kleinkinderen van Jordaens de gebouwen en na opeenvolgende verkopen werden ze in 1823 aangekocht door Jean Vanderlinden en echtgenote Caroline Delloye. De gebouwen dienden zowel als woonst als voor hun bedrijf, hoofdzakelijk een handel in zink. De huidige eigenaar, Charles-Emile Vanderlinden is een afstammeling in rechte lijn, waardoor deze voorname Antwerpse familie reeds tweehonderd jaar het Jordaenshuis voor het Vlaams patrimonium beheert !

Een gedenkplaat voor de stichter van dit handelshuis, Henry Vanderlinden, de vader van Jean, vindt men terug op een gevel van het Jordaenshuis. Deze Henry heeft een boeiend levensverhaal. Hij vervoegde de jezuïetenorde op 18 april 1771. Maar kort nadien ontbond Ppaus Clemens XIV door de pauselijke breve van 28 juli 1771 deze religieuze orde! Zo werd de toen dertigjarige Henry vrijgesteld van alle canonieke verplichtingen en trad hij in 1782 in het huwelijk met Marie Albertine Prophète. In 1783 stichtte hij zijn handelsfirma.

Lees ook: