Handen op elkaar voor: Ferre Weustenraad

Handen op elkaar voor: Ferre Weustenraad
In deze rubriek werpt de wijkkrant het licht op een lokale persoon die uitblinkt in maatschappelijke inzet. Ferre Weustenraad is reeds jarenlang actief in de Seniorenraad en dit op alle niveaus: van ons district, van de stad, de provincie en het Vlaamse niveau.

Jij engageert je al vele jaren in de seniorenraad. Wat houdt dat in?
De seniorenraad geeft beleidsadvies aan de overheid over materies die van belang zijn voor “ouderen”. Eén op vijf Vlamingen is 65-plusser. Van die groep zijn velen actief in hun buurt en betrokken als vrijwilligers bij mantelzorg, beleid, sport- en culturele verenigingen. Voor het district Antwerpen buigen we ons in de seniorenraad bijvoorbeeld over projecten om eenzaamheid te voorkomen, om cultuur en mobiliteit te ondersteunen, enz.

We geven ook feedback op beleidsdocumenten van het district en de stad Antwerpen. Onze kritische input zorgt ervoor, dat er beter rekening wordt gehouden met bezorgdheden van de “ouderen”. Op wijkniveau sta je het kortst bij de mensen. Een buurt als het historisch centrum bijvoorbeeld – onze buurt – heeft een specifieke eigenheid en verbondenheid. Het voelt soms aan als een dorp, een warme plek binnen de grote stad. 

Welk initiatief in de buurt heeft je veel tevredenheid opgeleverd?
Er is natuurlijk heel wat te beleven in het Antwerpse historisch centrum. Dit is een bruisende buurt. Maar een verbondenheid van de buurt, die ik nooit zal vergeten, is die keer toen we Frank, een buurman-zeekapitein, weer eens ‘welkom thuis’ heetten. Je moet weten”. Frank is een bonkige zeeman, voor niets bevreesd. Regelmatig verdwijnt hij voor enkele maanden om van de ene kant van de wereld naar de andere kant te varen. 

Die keer was hij extra lang weggeweest. Vier maanden lang had hij de wereldzeeën bevaren, stormen getrotseerd, dag en nacht op eenschip met slechts een vijfkoppige bemanning. We hebben hem onthaald met gejuich en gezang, en in het café op de hoek van onze straat hebben we met een 15-tal buren nog tot diep in de nacht geluisterd naar zijn verhalen over stormen en over piraten in de Golf van Aden, over de exotische plaatsen die hij aandeed zoals Las Palmas, Tahiti, Panama, Aruba, Galapagos, de hagelwitte stranden en onbewoonde eilanden, die hij zag.  Zeemansverhalen. Ja, dat heet hier niet voor niks het Schipperskwartier, hé.

Wat zou je in de toekomst nog willen realiseren in deze wijk?
Momenteel is het een heel gedoe voor mensen die hulpbehoevend worden. Er bestaat zoveel: poetshulp, verpleeghulp, thuiszorg allerhande, woonzorgcentra, serviceflats, mantelzorg,…. Wie raakt daaruit wijs? En dat wordt dan ook nog door heel verschillende instanties aangeboden. 

Een droom is dat er in de wijk één enkel aanspreekpunt komt, waar je alle objectieve info en hulp over gezondheids- en welzijnszorg kan vinden; in een systeem waar dat allemaal mooi op elkaar is afgestemd en in elkaar over kan vloeien. Hieraan wordt in Antwerpen in een “denktank” gesleuteld. Ik ben blij hieraan te mogen bijdragen!

Lees ook:

Van bij ons – juni

Van bij ons We trekken erop uit in het historisch centrum,op zoek naar interessante meningen en wensen, ditmaal in wassalons uit de buurt. Wagner SchwartzSchrijver

Meer Lezen »