Een luisterend oor: De Open Deur vzw

Met iemand spreken die naar je luistert zonder je te beoordelen, doet deugd.  Bij ‘De Open Deur’ kan dat, iedereen is er welkom.  Je kan er dagelijks elke namiddag terecht van 14 tot 18u, maar op zon- en feestdagen blijft de deur gesloten. Je kan er praten over wat je bezighoudt: kleine of grote zorgen, zaken uit je verleden die je niet loslaten, twijfels over je toekomst, moeilijkheden thuis, op het werk of in je relatie, eenzaamheid …  

Nini Kennes en Henri Van den Bergh, een echtpaar uit het Antwerpse, werden op reis in Duitsland getroffen door de mogelijkheid tot een vrijblijvend gesprek die in een huis naast de kerk werd geboden.  Ze besloten in 1975 aan de Lijnwaadmarkt een gelijkaardige werking op te starten. Hun initiatief kreeg halverwege de jaren 80 ook een officieel karakter toen de vzw De Open Deur (DOD) werd opgericht. 

De werking verhuisde later naar de Pelgrimstraat 27.  Zo’n twintig vrijwilligers van verschillende pluimage qua leeftijd, gender en achtergrond, maar allen voorzien van een warm hart voor hun medemens zijn in deze vzw verenigd. Medewerkers krijgen een opleiding om empathisch en actief te luisteren naar het verhaal van de bezoeker. Ze bieden geen therapie aan, want daarvoor zijn ze niet bevoegd. Maandelijks nemen ze 3 permanentie-beurten voor hun rekening, waarbij een minimale bezetting van twee luisterende vrijwilligers vereist is.  Met dezelfde frequentie worden ook vormingsavonden georganiseerd met externe professionelen en ruimte voor uitwisseling van ideeën.  

Je hart luchten kan wonderen doen en het hoeft ook niet altijd kommer en kwel te zijn: ook goed nieuws kan worden gedeeld. Het aanbod van DOD is gratis, er zijn geen wachtlijsten, alles gebeurt anoniem en in alle discretie.  Ook wandelgesprekken van maximaal één uur zijn mogelijk na telefonische afspraak. Het is de ‘bezoeker’ die aangeeft wat kan: fysieke en/of psychische beperkingen hoeven dus geen belemmering te zijn.  

De Open Deur vzw wil meer nog dan vroeger een boei zijn voor iedereen die enige houvast zoekt. De organisatie hoopt dat ook lezers van Bij de Hand, die nood voelen aan een gesprek, de uitgestoken hand naar een menselijk contact zal vinden.  website: https://www.deopendeur.be/ en https://www.facebook.com/vzwDeOpenDeur/ 

Sponsoring: BE20 7895 3508 4956   tel: 03 233 62 73     e-mail: deopendeur@skynet.be

De Open Deur vzw is op zoek naar een andere locatie in het Antwerpse centrum; een ruimte die ze gratis mogen gebruiken.

Zij willen er voor blijven gaan om mensen te woord te staan! Help hen aan een ruimte om hun deur open te houden!

Kan je helpen? Neem contact op via 03 233 62 73 of deopendeur@skynet.be

Lees ook:

Slagers met een passie

Slagers met een passie In de Lange Doornikstraat 21 vinden we drie bekende gezichten, de goedlachse broers Buysse. In dalende volgorde van hun aantal levensjaren

Meer Lezen »