Het Van Ommeren-huis: Interbellum architectuur met roots in de havenwereld

Op de hoek van de Lange Koepoortstraat en de Sint-Paulusstraat staat het Van Ommeren-huis, in Antwerpen beter bekend als het “Glazen Huis”. Dit gebouw dateert uit 1938. De rederij Van Ommeren uit Rotterdam was in die tijd actief in de Antwerpse havenwereld als scheepsagentuur en expediteur.

De bouwopdracht voor een nieuw kantoorgebouw werd verleend aan het Nederlandse architectenbureau Brinkman & Van den Broek. Tijdens het interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen, ontstond een “nieuwe wereld”. De stad Antwerpen nam in die periode het voortouw in de Europese stedelijke vernieuwing met New York City en haar wolkenkrabbers als voorbeeld. De Boerentoren werd gebouwd in 1931 en was hét icoon van de art-decostijl.

Het Van Ommeren-huis, iets later gebouwd, was dé voorloper van de modernistische stijl. Het gebouw bezit bouwelementen die hun tijd ver vooruit waren: een stalen gevel bekleed in glas, een ronde betonnen binnenstructuur en een strakke lijnvoering. 

Beide gebouwen brachten grote vernieuwing in de architectuur en bouwtechnieken tot stand. Zeventig jaar later was het gebouw evenwel verlaten en vaak door “krakers” bezet. De verloedering van het “Glazen huis” was een doorn in het oog van de wijk. Pas in 2012 zou de projectontwikkelaar UrbanCapital, samen met Conix Architects een grondige renovatie van het “Glazen Huis” afwerken.

Het pand biedt nu een handelsruimte en stadsflats. Als buurtwinkel met haar geschikte aanbod voor stadsbewoners, draagt het “Glazen huis” nu bij aan de dynamiek van deze wijk. Ondertussen krijgt het gebouw de laatste 10 jaar weer het verdiende respect voor haar historische avantgardistische stijl en is het opgenomen in de inventaris van ons onroerend erfgoed.

Wat gebeurde er met het bedrijf Van Ommeren?
Het bedrijf Van Ommeren spitste zich later toe op scheepvaart en tankopslag. Eind 20e eeuw ontstond uit de fusie van Van Ommeren met de firma Pakhoed de internationale groep Vopak. Vopak is nu in de Antwerpse haven en ook wereldwijd een van de belangrijkste tankopslagbedrijven.

Lees ook: